Τελικός Αγώνας

International recognition for our team’s quality of service GSR, to foreign drivers who prefer us is now a given. In the 4rth round of the Greek Karting Championship the drivers…

Continue Reading Τελικός Αγώνας

Ημι-Τελικός Αγώνας

Η διεθνής αναγνώριση της ποιότητας της υπηρεσίας της GSR μας, σε ξένους οδηγούς που μας προτιμούν, είναι τώρα δεδομένη. Στον 3ο γύρο του ελληνικού πρωταθλήματος Karting οι οδηγοί από το…

Continue Reading Ημι-Τελικός Αγώνας